Відділ освіти, культури, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації

Нормативна база

Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) 

 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08


 

Положення

про науково-методичну раду районного методичного кабінету

відділу освіти,молоді та спорту Голованівської районної державної  адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. Науково-методична рада методичного кабінету є її колегіальним органом, який визначає перспективи розвитку методичної роботи в районі, розглядає її основні результати.
 2. Мета діяльності науково-методичної ради – сприяння реалізації державної освітньої політики у районі, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах Фастівщини.
 3. Науково-методична рада діє відповідно до Положення про районний методичний кабінет відділу освіти,молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації, керується Положенням про науково-методичну раду. Її робота здійснюється згідно із щорічним планом.
 4. Головою науково-методичної ради є завідуючий методичним кабінетом.
 5. До складу ради методичного кабінету входять працівники відділу освіти, методисти кабінету, керівні працівники дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільного закладів освіти, заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань, педагогічні працівники тієї або іншої спеціальності чи напрямку навчально-виховної роботи, представники наукової та педагогічної громадськості.
 6. До участі у роботі науково-методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники вищих навчальних закладів.
 7. Склад ради методичного кабінету затверджується начальником відділу освіти Фастівської районної державної адміністрації.
 8. Науково-методична рада є одною із структурних одиниць РМК, в якому акумулюється інформація про продукти творчої діяльності освітян району та інноваційні проекти, що апробуються й експериментально перевіряються в закладах освіти району.
 9. Науково-методична рада РМК – це консультативний і разом з тим експертний орган професійної підтримки творчої ініціативи педагогів, який контролює інноваційні процеси, дає їм об’єктивну оцінку, прогнозує перспективи розвитку, надає допомогу із проведення самоекспертизи інноваційної діяльності закладами освіти тощо.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • управління науково-методичною роботою загальноосвітніх навчальних закладів;
 • рада розглядає питання про курсову перепідготовку педагогічних працівників району;
 • проведення олімпіад з основ наук та роботу осередків МАН України в закладах освіти;
 • забезпечення підручниками, довідковою, науковою,                            науково-популярною, методичною, художньою літературою і фаховими періодичними виданнями закладів освіти району;
 • розробляє положення та розглядає матеріали Всеукраїнських, обласних, районних професійних конкурсів;
 • затверджує тематику перспективних педагогічних досвідів вчителів, що атестуються на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічних звань;
 • опрацьовує та схвалює досвіди вчителів, що атестуються на вищу категорію та педагогічні звання;
 • обговорює порядок підготовки та проведення січневої та серпневої науково-педагогічних конференцій;
 • розглядає хід безперервної післядипломної освіти педпрацівників району;
 • розглядає питання впровадження  та контролює хід інноваційної  діяльності в освітніх закладах  району;
 • розглядає та затверджує матеріали, представлені закладами освіти на районну та обласну виставки педагогічних досягнень;
 • розглядає підсумки методичної роботи з педкадрами в районі;
 • координація діяльності РМО, творчих груп та інших професійних обєднань, а також визначення шляхів удосконалення їхньої роботи;
 • забезпечення методичного супроводу реалізації навчальних програм, навчально-методичних і дидактичних матеріалів;
 • організація дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності педагогів району;
 • розгляд результатів апробації навчальної літератури у ЗНЗ;
 • аналіз перспективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику, форм поширення;
 • експертиза матеріалів претендентів на присвоєння педагогічних звань: «вчитель – методист», «вихователь – методист», «старший вчитель», «керівник гуртка – методист», «педаг-організатор – методист».
   

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ

 1. Порушує клопотання перед науково-методичною радою КОІПОПК  про проведення науково-методичної експертизи матеріалів педагогічних працівників району.
 2. Аналізує матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти. 
 3. За дорученням КОІППО ім. В.О.Сухомлинського здійснює вивчення питань що входять до компетенції науково-методичної ради районного методичного кабінету.

 

    ІV.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом,  який складається відповідно до  роботи відділу освіти та методичного кабінету з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується начальником відділу освіти.
 2. Засідання науково-методичної ради проводяться 5 разів на рік, а за необхідності частіше, і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради.
 3. Протоколи засідань науково - методичної ради підписуються головою та секретарем ради.
 4. Рішення науково-методичної ради приймаються більшістю голосів.

 

 1. СКЛАД
 2. До складу науково – методичної ради входить 11-15 чоловік згідно пункту 1.5.

 

  VІ.   ДОКУМЕНТАЦІЯ

 1. Положення про науково-методичну раду районного методичного кабінету.
 2. План роботи науково -  методичної ради районного методичного кабінету.
 3. Протоколи засідань науково-методичної ради районного методичного кабінету.